Spotlight Image

(1)
  • 點評Spotlight Image
    返咗幾年文員工,感覺冇乜意義,後面同朋友商量計劃自己辦化妝工作室,就同朋友一齊黎Spotlight Image報讀化妝班啦,依家讀咗一個月,學到幾多野架。
    我贊  2015/3/12 16:22:00回覆
我要點評
您可能還感興趣
UPPERSHOP.HK 樓上舖 X Alipay HK 商戶申請優惠
可以在這裡找到想要的商舖,也可以通過UPPERSHOP平台免費發佈自己的商舖,推廣商舖的更多優惠及活動信息。

會員登入

Copyright © 2012-2018 uppershop.hk
樓上舖網絡平台 版權所有 不得轉載
追蹤我們
樓上舖指南